பொழுதுபோக்கு

உறைந்த ஏரியில் நீச்சல் சா க சம்! வழித ப் பி போன ந ப ரின் ப த றவைத்த கா ட் சி

31 வயதான தடகள வீரர் போரிஸ் ஓரவேவ் பால் ஹாக்கியில் நான்கு முறை உலக சாம்பியன், ரெட் புல் ஐஸ் கிராஸ் தடகள வீரர் மற்றும் கிராஸ்-ஃபிட் விளையாட்டு வீரர்.

இவர் தனது டிக்டோக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு வீ டி யோவை வெ ளி யிட்டுள்ளார், அதில் அவர் தனது கு ளி ர்ந்த நீர் நீச்சல் திறமையைக் கா ட் ட மு ய ற் சித்தது பார்வையாளர்களை ப தற் றமடைய செய்துள்ளது.

போரிஸ் ஓரவேவ் உறைந்த ஏரியின் அ டியில் நீச்சல் சா க சம் நிகழ்த்தும் போது வழி திரும்பி திசை மாறி பீ தியை கிளப்பினார். அவரது நண்பர்களும் குழு உறுப்பினர்களும் ஆக்ஸிஜன் தீர்ந்துபோகும் முன் அவரை பாதுகாப்பாக வழிந ட த் தி னர்.

போரிஸ் பனிக்க ட் டி யின் கீழ் சீராக நீந்தினார், அவர் திடீரென்று தனது திசை மாறி சென்றார். வலதுபுறம் திரும்பிய அவர், தான் த வ றா ன திசையில் செல்வ தை உணர்ந்து வேறு வழியில் சென்றார். அவரது குழு உறுப்பினர்கள் அவரை நேராக செல்லும்படி அறிவுறுத்தினர்.போரிஸ் தனது வழியைக் கண்டுபிடிக்க போ ரா டு ம்போது அவரது குழு உறுப்பினர்கள் பீ தியடைந்தனர். அவர்களில் ஒருவர் பனிக ட் டி யை உடைக்கும் மு ய ற் சியில் குதித்தார். அ தி ர் ஷ்டவசமாக, போரிஸ் தனது வழியைக் கண்டுபிடித்து, அவர் தொடங்கிய இடத்திற்கே வந்து சேர்ந்தார்.

இந்த வீ டி யோ சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி இன்ஸ்டாகிராமில் 192,000 க்கும் மேற்பட்ட லைக்குகளையும் டிக்டோக்கில் மில்லியன் கணக்கான பார்வைகளையும் சேகரித்துள்ளது.

 

தொடர்புடைய செய்திகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button